Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Independent scientist

Jsem spoluzakladatelem asistované reprodukce a klinické embryologie v České republice. Od dob studia se zabývám embryologií a fyziologií reprodukce, moje publikace jsou docela často citované v zahraniční literatuře. Hlavní oblastí mé činnosti je zvyšování kvality práce v reprodukční medicíně. Jsem vedoucím subkatedry klinické embryologie při Institutu pro postgraduální studium ve zdravotnictví v Praze, soudním znalcem pro klinickou embryologii a školitelem diplomantů a doktorandů na lékařské a přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Vzdělání:

1962 – 1965
Gymnázium, Brno-Elgartova
1965 – 1971
Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství, udělen titul MUDr.
1973 – 1977
Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, vědecká příprava, obor anatomie, histologie a embryologie, udělen titul CSc.
1979
Masarykova Univerzita, habilitace v oboru histologie a embryologie, jmenován docentem.
1986
Karlova Univerzita v Praze, obhájil jsem doktorskou disertaci v oboru histologie a embryologie, udělen titul DrSc.

Praxe:

1971 – 1996
Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, vysokoškolský učitel
1980 – 1994
Fakultní nemocnice Brno, I. por. gyn. klinika. Samostatně pracující lékař, klinický embryolog
1994 – 2000
Unica s.r.o. Vedoucí embryolog
2001 – dosud
REPROMEDA – Vedoucí embryolog, Ředitel laboratorního úseku, Samostatný vědecký pracovník

Členství v odborných společnostech:

Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii
Sekce asistované reprodukce při ČGPS ČLS JEP – člen výboru
Asociace reprodukční embryologie – viceprezident